VIRTUAL, s.r.o.
Starozuberská 1448
756 54  Zubří

IČ: 05916828
DIČ: CZ05916828

tel.: +420 571 627 203 
tel.: fax.: +420 571 627 202
E- mail: virtualsro@virtualsro.cz

objednávky , konzultace
Martin Holý
Tel. 604 489 102
virtualsro@virtualsro.cz