Zateplení ploché střechy

Zateplení ploché střechy je klíčové pro udržení optimální teploty v interiéru a snížení energetických nákladů. Kvalitní zateplení ploché střechy zabraňuje tepelným ztrátám a zvyšuje komfort.
VIP izolační panel je vhodný pro dodatečné zateplení ploché střechy z důvodu potřeby použití své malé tloušťky. U rekonstrukcí chybí prostor pro skladbu stropu a proto je vhodné použit VIP izolační panely. Do VIP izolačních panelů se nesmí nic kotvit, panely se lepí nebo jen volně položí. Pokud je potřeba přes panely provést kotvení vrchní krytiny, je potřeba využívat spojů mezi VIP panely. Tyto spoje můžou být vyplněny PIR izolací, přes kterou je vhodné provést kotvení. Pokládka se provádí podle předem schváleného pokládkového plánu. Pokládkový plán se navrhuje i s ohledem na překážky, jako jsou odvětrávací prostupy, komíny, satelitní nosiče atd.

Zateplení ploché střechy

Doporučené použití krycích vrstev 

Guma 3 mm / vip / Guma 3 mm, nebo 
GFK 1,5 mm / vip / GFK 1,5 mm, nebo 
XPS 5mm / vip / XPS 5 mm.

Jádro VIP 10 mm: U = 0,70 W/ (m2K) Jádro VIP 30 mm: U = 0,23 W/ (m2K)
Jádro VIP 15 mm: U = 0,47 W/ (m2K) Jádro VIP 35 mm: U = 0,20 W/ (m2K)
Jádro VIP 20 mm: U = 0,35 W/ (m2K) Jádro VIP 40 mm: U = 0,18 W/ (m2K)
Jádro VIP 25 mm: U = 0,28 W/ (m2K) Jádro VIP 50 mm: U = 0,14 W/ (m2K)
Zateplení ploché střechy
Zateplení ploché střechy
Zateplení ploché střechy
Zateplení ploché střechy