Zateplení střechy

Zateplení střechy je klíčovým faktorem pro zabezpečení objektu proti tepelným ztrátám a nastolení správné vnitřní teploty podkroví v letním i zimním období. Nekvalitně provedené zateplení střechy může vést k vysokým teplotám v podkroví v létě a naopak tepelným ztrátám v zimě. 
VIP izolační panely jsou řešením především pro zateplení střechy - rekonstrukcí šikmých střech. Tam, kde není možné použít tradiční izolační materiál v tloušťkách větších jak 100 mm. Panely VIP je možné při zateplení střechy položit na rovnou plochu šikmé střechy, na dřevěná prkna či desky mezi střešní latě. VIP panely se nesmí mechanicky poškodit nebo kotvit vruty. Vhodnější varianta je použít VIP panely jako doplnění tepelné izolace mezi krokve krovu. Boční lištou do trámu krokve se VIP panel přichytí v šikmé stěně.

Investice do zateplení střechy je vzhledem k rostoucím cenám energií a dotačním titulům stále relevantní.