Vakuový izolační panel je vhodný také pro zateplení teras nad vytápěnou částí domu z důvodu potřeby použití své malé tloušťky. U teras je často problém ohledně schodu z obydlené části na terasu, panely se lepí nebo jen volně položí. Kvůli nerovnostem terasy je možné použít kolem dokola 3 cm PIR. Pokládka se provádí podle předem schváleného pokládkového plánu. Pokládkový plán se navrhuje i s ohledem na překážky, jako  jsou odvětrávací prostupy, odtokové kanály atd.

Doporučené použití krycích vrstev

Guma 3mm / vip / Guma 3mm, nebo 
GFK 1,5mm / vip / GFK 1,5mm, nebo 
XPS 5mm / vip / XPS 5mm

jádro VIP 10 mm: U = 0,70 W/(m2K) jádro VIP 30 mm: U = 0,23 W/(m2K)
jádro VIP 15 mm: U = 0,47 W/(m2K) jádro VIP 35 mm: U = 0,20 W/(m2K)
jádro VIP 20 mm: U = 0,35 W/(m2K) jádro VIP 40 mm: U = 0,18 W/(m2K)
jádro VIP 25 mm: U = 0,28 W/(m2K) jádro VIP 50 mm: U = 0,14 W/(m2K)
Krycí vrstva GFK a XPS
Krycí vrstva guma